Başlangıç noktası olarak ortakların ülkelerinde (Slovenya, Türkiye, Romanya, Hollanda, Norveç ve Hırvatistan) bir İhtiyaç Analizi yapıldı ve bir literatür özetine yol açtı. Proje hazırlık sürecinde proje ortakları ile yaptığımız ihtiyaç analizi ortaya çıktı. AB komisyonunun bulut teknolojileri alanında stratejiler geliştirdiği ve bazı çalışmalar yürüttüğü bilgisini verdi.Bulut teknolojisinin AB ülkelerinde MEÖ düzeyinde henüz yaygınlaşmadığı belirlendi.Ancak Dünya Bankası verilerine göre ” “, ülkelerin %79’unda ihtiyaç duyulan dijital içeriğin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur.Ayrıca uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme yapılamamaktadır.
Bu sorunlar nedeniyle AB ülkelerinin ihtiyaç duyduğu dijital içeriklerin üretilmesi, öğrencilerin ilgisini çekecek yeni ders materyallerinin hazırlanması, objektif ve kusursuz değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

PR-1

Bulut Bilişimde Eğitim Çerçevesi

Projemiz, öğrenci ve öğretmenlerin bulut alanındaki dijital yetkinliklerini geliştirme açısından tek proje olacaktır. Özellikle Covid sonrası artan dijital içerik ve uzaktan eğitim sistemleri projemiz için gerekli inovasyon unsurlarını ortaya koyuyor. Bulut Alanında Öğretim Modülleri geliştirmeden önce literatür gözden geçirilecek, mevcut eğitim metodolojileri incelenecek ve iyi uygulamalar araştırılacaktır.

Download ❯
PR-2

Dijital İçerikler için Ölçme ve Değerlendirme Platformu

Proje Çıktısı 2, MEÖ’de eksik olan farklı teknolojileri ve metodolojileri bir araya getirecek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacak fikri bir çıktıdır. Fikri çıktı, DigComp Yetkinlik Çerçevesi ile tam uyumlu olarak geliştirilecektir. Geliştirme aşamasında referans kaynağımız DigComp ve DigCompEdu çerçeveleri olacaktır. PR2 kullanan öğretmen ve öğrenciler öz değerlendirme sistemi ile konuya ilişkin güncel bilgileri belirleyecek ve kişiye özel eğitim programı hazırlayacaktır. PR2 ile Bulut teknolojileri alanında işgücü piyasasının aradığı niteliklerin geliştirilmesine yönelik özel senaryolar oluşturulacaktır.

Henüz ulaşılabilir değil ❯
PR-3

Bulut Teknolojisi için Çevrimiçi Eğitim Platformu

Dünya Bankası verilerinden de anlaşılacağı üzere çoğu ülkenin uzaktan eğitim verebilecek dijital içeriğe sahip olmadığı görülmektedir, bu nedenle A-CCT’nin uzaktan eğitim platformu tek başına bir eğitim platformu olmayacaktır. Bulut teknolojileri alanında geliştirilecek dijital içerikleri de barındıracak ve AI ile geliştirilecek yenilikçi değerlendirme sistemi ile birlikte çalışacaktır. Bu sayede başta AB ülkeleri olmak üzere işgücü piyasasının gerektirdiği niteliklere sahip bireyler yetiştirilecek ve günümüzün ve geleceğin en önemli meslekleri arasında yer alan bulut teknolojileri alanında bireyler desteklenecektir.

Go to platform ❯