Na početku projekta, provedena je Analiza potreba u zemljama projektnih partnera (Slovenija, Turska, Rumunjska, Nizozemska, Norveška i Hrvatska). Analiza potreba koju smo napravili s projektnim partnerima tijekom procesa pripreme projekta pokazala je da je Europska komisija izradila strategije i provela neke studije u području cloud tehnologija. Utvrđeno je da cloud tehnologija još nije postala široko zastupljena u strukovnom obrazovanju u EU zemljama. No, prema podacima Svjetske banke, pokazalo se da je digitalni sadržaj nedovoljan u 79% zemalja. Osim toga, istraživanje ovog tipa u obrazovanju na daljinu uopće nije moglo biti izvršeno.
Sve navedeno ukazuje na potrebu za kreiranjem digitalnih sadržaja koji su potrebni zemljama EU, pripremanjem novih materijala koji će privući pozornost učenika te razvijanjem sustava za procjenu znanja učenika.

PR-1

Obrazovni okvir o računarstvu u oblaku

Ovaj je projekt jedinstven po svom pristupu time što predviđa razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika u području cloud tehnologija. Pogotovo nakon pandemije uzrokovane virusom Covid-19, potreba za razvojem i upotrebom digitalnih sadržaja kao i uspostavljanjem obrazovanja na daljinu postala je sve jasnija i utemeljila ciljeve ovog projekta. Prije razvoja edukativnih modula o cloud tehnologijama, bit će izvršen pregled dostupne literature, ispitat će se postojeće metode i sadržaji u obrazovnim sustavima i istražiti postojeće dobre prakse.

Download ❯
PR-2

Platforma za procjenu znanja o cloud tehnologijama

Projektni Rezultat 2 predstavljat će spoj različitih tehnologija i metodologije koje trenutno nedostaju ili nisu dovoljno zastupljene u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Rezultat će biti razvijen u skladu s DigComp Competence Framework-om. Tijekom faze razvoja, naš referentni izvor bit će DigComp i DigCompEdu okviri. Ovaj će rezultat nastavnicima i učenicima omogućiti korištenje sustava samovrednovanja za utvrđivanje znanja o cloud tehnologijama. Osim toga, u sklopu ovog rezultata bit će pripremljeni besplatni online tečajevi. Kreirat će se posebni scenariji za razvoj kvalifikacija koje traži tržište rada u području cloud tehnologija.

Trenutno nedostupno ❯
PR-3

Online obrazovna platforma za cloud tehnologiju

Prema podacima Svjetske banke, vidljivo je da većina zemalja nema dostupne digitalne sadržaje koji mogu omogućiti izvođenje obrazovanje na daljinu, zbog čega će se na A-CCT-ovoj platformi za obrazovanje na daljinu nalaziti digitalni sadržaji povezani s cloud tehnologijama te alati za samoprocjenu znanja bazirani na AI-u. Na taj način, učenici će imati mogućnost steći kvalifikacije koje zahtijeva tržište rada, posebice u zemljama EU, te će se podržati razvoj stručnjaka u području cloud tehnologija, jednoj od najvažnijih profesija današnjice i budućnosti.

Go to platform ❯