«Som et utgangspunkt ble det gjennomført en behovsanalyse i partnerlandene (Slovenia, Tyrkia, Romania, Nederland, Norge, og Kroatia) som førte til en oppsummering av litteratur. Behovsanalysen vi gjennomførte med prosjektpartnerne under forberedelsesprosessen av prosjektet viste at EU-kommisjonen utviklet strategier og gjennomførte noen studier innen skyteknologi. Det er fastslått at skyteknologi ennå ikke har blitt utbredt i EU-land på VET-nivå. I følge dataene til Verdensbanken har den imidlertid avslørt at det digitale innholdet som trengs er utilstrekkelig i 79% av landene. I tillegg kunne det ikke gjøres målinger eller evalueringer av fjernundervisning.
På grunn av disse problemene har det blitt nødvendig å produsere digitalt innhold som EU-land trenger. Nytt kursmatriell, som vil tiltrekke studentenes oppmerksomhet, og objektive og feilfrie vurderingssystemer.»

PR-1

Pedagogisk Rammeverk for Skytjenester

Vårt projekt vil være det eneste prosjektet når det gjelder å utvikle den digitale kompetansen til elever og lærere innen skyfeltet. Spesielt etter Covid har den økte bruken av digitalt innhold og fjernlæringsystemer avslørt behovet for innovasjonselementet til vårt prosjekt.

Part 1: Download ❯ Part 2: Download ❯
PR-2

Vurderingsplattform for Digitalt Innhold

Prosjektresultat 2 vil bringe sammen ulike teknologier og metoder som mangler i VET og prøve å møte deres behov. Resultatet vil bli utviklet i full overensstemmelse med DigComp Competence Framework. Under utviklinsfasen vil vår referansekilde være DigComp og DigCompEdu rammeverker. Lærere og studenter som bruker PR2 vil fastslå dagens kunnskap om emnet med et egenvurderingssytem og utarbeide et personlig tilpasset utdanningsprogram. Med PR2 vil det lages spesielle scenarier for å utvikle de kvalifikasjonene arbeidsmarkedet etterspør innen skyteknologi.

GO TO PLATFORM ❯
PR-3

Nettbasert Utdanningsplattform for Skyteknologi

Som man kan forstå fra dataene til Verdensbanken ser man at de fleste landene ikke har digitalt innhold som kan gi fjernundervisning, og det er grunnen til at A-CCTs fjernundervisningsplattform ikke vil være en frittstående opplæringsplattform. Den skal også imøtekomme digitalt innhold om skyteknologi som skal utvikles, og vil fungere sammen med det innovative vurderingssystemet som skal utvikles med AI. På denne måten vil personer med de kvalifikasjonene som kreves av arbeidsmarkedet, spesielt i EU-land, heves og individer støttes innen skyteknologi, som er blant de viktigste yrkene i dag og i fremtiden.

Go to platform ❯