Prosjektbeskrivelse

OM A-CCT

«A-CCT Prosjekt – Digital Innholdsutvikling for integrering av Sky-teknologier i formell og fjernlæring i yrkesfag – vil strebe etter å gi positive bidrag til sysselsetting ved å forbedre yrkesfaglige utdanningsmuligheter og trene opp en kvalifisert arbeidsstyrke. Målgruppen for prosjektet vårt består av studenter i yrkesutdanning, spesielt universitetsstudenter og enkeltpersoner som ønsker å ha et yrke.

En av de største utfordringene til utdanningssystemet er at folk lærer på forkjellige måter, og i forskjellig tempo. Selv om hver student har forskjellige nivåer av læringsevner og forskjellige interesser tilbyr utdanningsinstitusjoner en uniform utdanning til alle. Det har blitt vist at skyteknologi, kunstig intelligens og tingenes internett er på toppen av de digitale kompetansemålene i DigCompEdu-rammeverket og at det er kompetanser og yrker som fortsatt trenger å bli utviklet. I tråd med DigCompEdu-rammeverket og vår behovsanalyse vil A-CCT prosjektet utvikle innovative læringsmateriale forenelig med de følgene kompetansene: Informasjon og datakyndighet, digital innholdsutvikling og problemløsing.

A-CCT prosjektet tar for seg behovet for å trene lærere som er ansvarlige for å utdanne individer i Sky-teknologi. Til dette formål vil vi utvikle skyteknologi moduler som inkluderer innovative teknikker og en evalueringsplattform for mer nøyaktig studentevaluering. Innholdet vil bli beriket ved inkludering av skyteknologi applikasjoner i de utviklede modulene. Vi vil forsikre at flere lærere og deltagere i treningen vil være i stand til å bruke eller ta del i treningen i form av åpne kurs på nettet. På denne måten vil prosjektet hjelpe med å trene studenter med ferdigheter og kvalifikasjoner som er etterspurte i arbeidsmarkedet.»

A-CCT prosjektet tar for seg behovet for å trene lærere som er ansvarlige for å utdanne individer i Sky-teknologi. Til dette formål vil vi utvikle skyteknologi moduler som inkluderer innovative teknikker og en evalueringsplattform for mer nøyaktig studentevaluering. Innholdet vil bli beriket ved inkludering av skyteknologi applikasjoner i de utviklede modulene. Vi vil forsikre at flere lærere og deltagere i treningen vil være i stand til å bruke eller ta del i treningen i form av åpne kurs på nettet. På denne måten vil prosjektet hjelpe med å trene studenter med ferdigheter og kvalifikasjoner som er etterspurte i arbeidsmarkedet.»

Project number:  2021-1-SI01-KA220-VET-000034641

Project duration: 01. 11. 2021- 31. 10. 2023

A-CCT Brochure

A-CCT Newsletter 1

A-CCT Newsletter 2

A-CCT Newsletter 3

A-CCT Newsletter 4

A-CCT Newsletter 5

A-CCT Newsletter 6