EUROPISK PROSJEKT

A-CCT

Digitalt innholdsutvikling for integrering av skyteknologier i formell- og fjernyrkesfagutdanning.

Project Description

OM A-CCT

«I omfanget av prosjektet skal partnerne utvikle utdanningsmoduler og andre plattformer for skyteknologi for å bidra til innovasjon innen fag- og yrkesopplæring, og for å sikre utviklingen av digital kompetanse.

A-CCT-prosjektet tar for seg behovet for å utdanne lærere som er ansvarlige for opplæring av enkeltpersoner innen skydatabehandling. For dette formål skal vi utvikle skyteknologi moduler som inkluderer innovative teknikker og en vurderingsplattform for mer nøyaktig elevvurdering. Innholdet vil bli beriket ved å inkludere cloud computing-applikasjoner i de utviklede modulene. Vi skal sørge for at flere lærere og deltakere på opplæringen skal kunne bruke eller delta på opplæringen i form av åpne nettkurs. Prosjektet skal på denne måten bidra til å trene opp elever med den kompetansen som etterspørres i arbeidsmarkedet.»

Prosjektets mål

PROSJEKTETS HOVEDMÅL

«Hovedmålet med A-CCT-prosjektet er å bidra positivt til sysselsettingen ved å forbedre mulighetene for yrkesutdanning og utdanne en dyktig arbeidsstyrke.

A-CCT vil:

  • Forbedre kompetansen til lærere og VET-studenter.
  • Håndtere barrierer knyttet til utdannings- og opplæringssystemer (Priority of EPLUS).
  • Tilpasse fag- og yrkesopplæringen til arbeidsmarkedets behov.
  • Bidra til innovasjon i fag- og yrkesopplæringen.»