AAVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ

A-CCT

Bulut Teknolojilerinin Örgün ve Uzaktan Mesleki Eğitime Entegrasyonu İçin Dijital İçerik Geliştirme

Proje Bilgisi

A-CCT HAKKINA

Proje kapsamında ortaklar, mesleki eğitim ve öğretimde inovasyona katkıda bulunmak ve dijital yetkinliklerin gelişmesini sağlamak için bulut bilişim için eğitim modülleri ve diğer platformlar geliştirecekler.

A-CCT projesi, bulut bilişim alanında bireyleri eğitmekten sorumlu öğretmenleri yetiştirme ihtiyacını ele alıyor. Bu amaçla, daha doğru öğrenci değerlendirmesi için yenilikçi teknikler ve bir değerlendirme platformu içeren bulut bilişim modülleri geliştireceğiz. Geliştirilen modüllerde bulut bilişim uygulamalarına yer verilerek içerik zenginleştirilecektir. Açık çevrimiçi kurslar şeklinde eğitime katılan daha fazla öğretmenin ve katılımcının eğitimden yararlanmasını veya katılmasını sağlayacağız. Bu şekilde proje, öğrencilerin işgücü piyasasında talep edilen becerilerle yetiştirilmesine yardımcı olacaktır.

Proje Hedefi

PROJE ANAHTAR HEDEFLERİ

A-CCT projesinin temel amacı, mesleki eğitim olanaklarını geliştirerek ve nitelikli işgücü yetiştirerek istihdama olumlu katkı sağlamaktır.

A-ŞNT şunları yapacaktır:

  • Eğitimcilerin ve MEÖ öğrencilerinin yeterliliklerini geliştirmek.
  • Eğitim ve öğretim sistemleriyle bağlantılı engellerle başa çıkmak (EPLUS’ın Önceliği).
  • Mesleki eğitim ve öğretimi işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlayın.
  • Mesleki eğitim ve öğretimde yeniliklere katkıda bulunmak.”