Proje bilgisi

A-CCT HAKKINA

A-CCT Projesi – Bulut Teknolojilerinin Örgün ve Uzaktan Mesleki Eğitime Entegrasyonu için Dijital İçerik Geliştirme
– Mesleki eğitim olanaklarını geliştirerek istihdama olumlu katkılar sağlamak ve nitelikli işgücü yetiştirmek için çaba gösterecek, projemizin hedef kitlesini başta üniversite öğrencileri ve meslek sahibi olmak isteyen bireyler olmak üzere mesleki eğitimdeki öğrenciler oluşturmaktadır.

Eğitim sisteminin en büyük zorluklarından biri, insanların farklı şekillerde ve farklı oranlarda öğrenmesidir. Her öğrencinin farklı düzeyde öğrenme becerileri ve farklı ilgi alanları olmasına rağmen, eğitim kurumları herkes için tek tip bir eğitim sağlar. DigCompEdu çerçevesindeki dijital yetkinliklerin başında bulut teknolojisi, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti’nin geldiği ve hala geliştirilmesi gereken yetkinliklerin ve mesleklerin olduğu gösterildi. DigCompEdu çerçevesi ve ihtiyaç değerlendirmemiz doğrultusunda, A-CCT projesi aşağıdaki yeterliliklerle uyumlu yenilikçi öğrenme materyalleri geliştirecektir:
Bilgi ve Veri Okuryazarlığı, Dijital İçerik Oluşturma ve Problem Çözme.

A-CCT projesi, bireyleri bulut bilişim konusunda eğitmekten sorumlu öğretmenleri yetiştirme ihtiyacını ele alıyor. Bu amaçla, daha doğru öğrenci değerlendirmesi için yenilikçi teknikler ve bir değerlendirme platformu içeren bulut bilişim modülleri geliştireceğiz. Geliştirilen modüllerde bulut bilişim uygulamalarına yer verilerek içerik zenginleştirilecektir. Açık çevrimiçi kurslar şeklinde eğitime katılan daha fazla öğretmenin ve katılımcının eğitimden yararlanmasını veya katılmasını sağlayacağız. Bu şekilde proje, öğrencilerin işgücü piyasasında talep edilen beceri ve niteliklerle yetiştirilmesine yardımcı olacaktır.”

Proje numarası: 2021-1-SI01-KA220-VET-000034641

Proje süresi: 01. 11. 2021- 31. 10. 2023

A-CCT Newsletter 1

A-CCT Newsletter 2

A-CCT Newsletter 3

A-CCT Newsletter 4

A-CCT Newsletter 5

A-CCT Newsletter 6