Projectbeschrijving

OVER A-CCT

A-CCT Project – Digital Content Development for Integrating Cloud Technologies into Formal and Distance Vocational Education – zal ernaar streven positieve bijdragen te leveren aan de werkgelegenheid door de kansen in het beroepsonderwijs te verbeteren en gekwalificeerde arbeidskrachten op te leiden; de doelgroep van ons project bestaat uit studenten in het beroepsonderwijs, met name universiteitsstudenten en personen die een beroep willen uitoefenen.

Een van de grootste uitdagingen van het onderwijssysteem is dat mensen op verschillende manieren en in een verschillend tempo leren. Hoewel elke student een verschillend niveau van leervaardigheden heeft en verschillende interesses, bieden onderwijsinstellingen een uniform onderwijs voor iedereen. Gebleken is dat cloudtechnologie, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen bovenaan staan bij de digitale competenties in het DigCompEdu-raamwerk, en dat er competenties en beroepen zijn die nog ontwikkeld moeten worden. In lijn met het DigCompEdu raamwerk en onze behoeftenevaluatie zal het A-CCT project innovatief leermateriaal ontwikkelen dat aansluit bij de volgende competenties: Informatie- en Datageletterdheid, Digitale Content Creatie, en Probleemoplossend vermogen.

Het A-CCT project richt zich op de behoefte om docenten op te leiden die verantwoordelijk zijn voor het trainen van individuen in cloud computing. Daartoe zullen wij cloud computing-modules ontwikkelen die innovatieve technieken en een beoordelingsplatform bevatten voor een nauwkeuriger beoordeling van studenten. De inhoud zal worden verrijkt door cloud computing-toepassingen op te nemen in de ontwikkelde modules. We zullen ervoor zorgen dat meer docenten en deelnemers aan de opleiding de opleiding kunnen gebruiken of bijwonen in de vorm van open online cursussen. Op deze manier zal het project helpen studenten op te leiden met de vaardigheden en kwalificaties waarnaar vraag is op de arbeidsmarkt.

Project nummer: 2021-1-SI01-KA220-VET-000034641

Project zeker: 01. 11. 2021- 31. 10. 2023

A-CCT Newsletter 1

A-CCT Newsletter 2

A-CCT Newsletter 3