Opis projekta

O A-CCT

Projekt A-CCT – Razvoj izobraževalnih modulov in preostalih platform za oblakovno računalništvo (ang. Cloud computing) z namenom prispevka k inovacijam v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter k zagotovitvi razvoja digitalnih kompetenc.

Eden največjih izzivov izobraževalnega sistema je, da se ljudje učijo na različne načine in z različno hitrostjo. Čeprav ima vsak od študentov različno raven učnih sposobnosti in različne interese, se v izobraževalnih ustanovah zagotavlja enotno izobraževanje za vse. Ugotovljeno je bilo, da so tehnologija v oblaku, umetna inteligenca in medomrežje stvari na vrhu digitalnih kompetenc okvira DigCompEdu in da obstajajo kompetence ter poklici, ki jih je še potrebno razviti. V skladu z okvirom DigCompEdu in našo analizo potreb, bo A-CCT projekt razvil inovativno učno gradivo, ki bo združljivo s področjem naslednjih kompetenc: informacijska in podatkovna pismenost, ustvarjanje digitalnih vsebin in reševanje problemov.

»Digital Content Development for Integrating Cloud Technologies into Formal and Distance Vocational Education« je projekt, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 2 – partnerstva za sodelovanje.

A-CCT projekt se nanaša na potrebo po izobraževanju učiteljev, ki so odgovorni za usposabljanje posameznikov na področju oblakovnega računalništva. S tem namenom bomo razvili module oblakovnega računalništva, ki bodo vsebovali inovativne tehnike in ocenjevalno platformo za natančnejše ocenjevanje učencev. Vsebina bo obogatena z dodajanjem aplikacij oblačnega računalništva k razvitim modulom. Zagotovili bomo, da bo lahko več učiteljev in udeležencev izobraževanja uporabljalo ali pa se udeleževalo izobraževanj v obliki odprtih spletnih tečajev. Tako bo projekt prispeval k usposabljanju študentov s tistimi kvalifikacijami, ki jih trg dela išče.

Številka projekta: 2021-1-SI01-KA220-VET-000034641

Trajanje projekta: 01. 11. 2021- 31. 10. 2023

A-CCT Newsletter 1

A-CCT Newsletter 2

A-CCT Newsletter 3

A-CCT Newsletter 4

A-CCT Newsletter 5

A-CCT Newsletter 6