EVROPSKI PROJEKT

A-CCT

Digital Content Development for Integrating Cloud Technologies into Formal and Distance Vocational Education

OPIS PROJEKTA

O PROJEKTU A-CCT

Projekt A-CCT – Razvoj izobraževalnih modulov in preostalih platform za oblakovno računalništvo (ang. Cloud computing) z namenom prispevka k inovacijam v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter k zagotovitvi razvoja digitalnih kompetenc.

A-CCT projekt se nanaša na potrebo po izobraževanju učiteljev, ki so odgovorni za usposabljanje posameznikov na področju oblakovnega računalništva. S tem namenom bomo razvili module oblakovnega računalništva, ki bodo vsebovali inovativne tehnike in ocenjevalno platformo za natančnejše ocenjevanje učencev. Vsebina bo obogatena z dodajanjem aplikacij oblačnega računalništva k razvitim modulom. Zagotovili bomo, da bo lahko več učiteljev in udeležencev izobraževanja uporabljalo ali pa se udeleževalo izobraževanj v obliki odprtih spletnih tečajev. Tako bo projekt prispeval k usposabljanju študentov s tistimi kvalifikacijami, ki jih trg dela išče.

Project Objectives

KLJUČNI CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta A-CCT je pozitivno prispevati k zaposlovanju z izboljšanjem možnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanjem kvalificirane delovne sile.

A-CCT bo:

  • Izboljšati kompetence vzgojiteljev in dijakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
  • Odpravljanje ovir, povezanih s sistemi izobraževanja in usposabljanja.
  • Poklicno izobraževanje in usposabljanje prilagoditi potrebam trga dela.
  • Prispevati k inovacijam v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.