Europees project

A-CCT

Ontwikkeling van digitale inhoud voor de integratie van Cloud
technologieën in formeel en afstandsberoepsonderwijs onderwijs”

Project omschrijving

ABOUT A-CCT

In het kader van het project zullen de partners onderwijsmodules en andere platforms voor cloud computing ontwikkelen om bij te dragen tot innovatie in beroepsonderwijs en -opleiding en om de ontwikkeling van digitale competenties te verzekeren.

Het A-CCT project richt zich op de behoefte om docenten op te leiden die verantwoordelijk zijn voor het opleiden van personen op het gebied van cloud computing. Daartoe zullen wij cloud computing-modules ontwikkelen met innovatieve technieken en een beoordelingsplatform voor een nauwkeurigere beoordeling van studenten. De inhoud zal worden verrijkt door cloud computing-toepassingen op te nemen in de ontwikkelde modules. We zullen ervoor zorgen dat meer docenten en deelnemers aan de opleiding de opleiding kunnen gebruiken of bijwonen in de vorm van open online cursussen. Op deze manier zal het project helpen studenten op te leiden met de vaardigheden waarnaar vraag is op de arbeidsmarkt.

Doelstellingen van het project

BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN

Het voornaamste doel van het A-CCT-project is een positieve bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid door de mogelijkheden voor beroepsonderwijs te verbeteren en geschoolde arbeidskrachten op te leiden. A-CCT zal:

  • De competenties van opvoeders en studenten in beroepsonderwijs en -opleiding verbeteren.
  • Barrières in verband met onderwijs- en opleidingssystemen aanpakken (prioriteit van EPLUS).
  • Beroepsonderwijs en -opleiding aanpassen aan de behoeften van de arbeidsmarkt.
  • Bijdragen tot innovatie in beroepsonderwijs en -opleiding.