EU projekt

A-CCT

Razvoj digitalnih sadržaja za integraciju učenja o cloud-tehnologijama u strukovno obrazovanje i obrazovanje na daljinu

Opis projekta

O PROJEKTU A-CCT

U sklopu projekta partneri će razviti edukativne module i druge platforme za učenje o korištenju računarstva i usluga u oblaku kako bi doprinijeli inovacijama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te osigurali razvoj digitalnih kompetencija.

Projekt A-CCT bavi se potrebom za osposobljavanjem nastavnika za poučavanjem o temama iz područja računarstva u oblaku. U tu svrhu, bit će razvijeni edukativni moduli o računarstvu u oblaku koji će uključivati inovativne tehnike i platformu za procjenu znanja učenika. Sadržaj će biti obogaćen uključivanjem aplikacija za računalstvo u oblaku u razvijene module. Projekt će osigurati educiranje tj. trening učitelja i nastavnika iz područja računarstva u oblaku pripremom besplatno dostupnih online tečajeva. Na taj način projekt će pomoći da učenici steknu vještine koje su vrlo tražene na tržištu rada.

Ciljevi projekta

OSNOVNI CILJEVI PROJEKTA

Glavni cilj projekta A-CCT je doprinijeti povećanju broja zaposlenih kroz poboljšanje mogućnosti koje pruža strukovno obrazovanje i osposobljavanje kvalificirane radne snage.

A-CCT će:

  • Unaprijediti kompetencije učitelja, nastavnika i učenika strukovnog obrazovanja.
  • Pridonijeti poboljšanju obrazovnih sustava (EPLUS prioritet)
  • Prilagoditi strukovno obrazovanje i osposobljavanje potrebama tržišta rada.
  • Potaknuti inovacije u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.