NEFINIA

NEFINIA ima ključnu ulogu u provedbi EU uredbi i direktiva kroz sudjelovanje u mrežama i projektima koje financira EU na međuregionalnoj razini. Doprinose integraciji preporuka EU u nacionalne i regionalne politike, putem različitih projekat. Njihov dinamični ekosustav vizionara, djelatnika, inovatora i istraživača pruža smjernice i podržava poduzetničke ciljeve.

PRIOS KOMPETANSE AS

Prios Kompetanse AS (Prios) je itraživačka korporacija koja se bavi upravljanjem projektima, poslovnim savjetovanjem, inovacijskim procesima, obukom i razvojem softvera. Prios kao istraživački centar ima za cilj implementirati ideju cjeloživotnog učenja te podržavati i provoditi razvojne projekte. Centar je otvoren za sve koji žele razviti svoje talente, osvježiti svoje znanje, unaprijediti svoje poslovanje, trebaju nove ili bolje digitalne alate ili imaju ideje kojima je potrebna podrška za ostvarenje.

COLEGİUL TEHNİC DE TRANSPORTURİ TRANSİLVANİA CLUJ-NAPOCA

“Transylvania” Technical College of Transport nalazi se u gradu Cluj-Napoca, drugom najvećem gradu u Rumunjskoj, smještenom u sjeverozapadnom dijelu Rumunjske. Ustanova pruža obrazovne programe za učenike zainteresirane za karijeru u tehničkoj struci pohađanjem 4-godišnjeg srednjoškolskog programa ili 3- godišnje strukovne školeiz područja kao što su mehanika, elektronika, elektrotehnika, automatika, građevinarstvo, automobilski prijevoz. Također nude tečajeve nakon srednje škole iz područja informatike.

VİSOKO UČİLİŠTE – ALGEBRA

Visoko učilište Algebra je privatna neprofitna akreditirana visokoškolska ustanova koja pruža programe obrazovanja u područjima računalnog inženjerstva te ekonomije i poslovanja. Algebra nudi niz preddiplomskih i diplomskih studija povezanih s digitalnim tehnologijama: programsko inženjerstvo, sistemsko inženjerstvo, multimedijsko računarstvo, znanost o podacima, digitalni marketing, razvoj igara, multimedija i dizajn. Kao dio Algebre, Algebra LAB pruža profesionalnu konzultantsku podršku i razvija praktična, primjenjiva digitalna rješenja za pružanje usluga visokog standarda u privatnom i javnom sektoru.

5. PAYDAŞ EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

Paydaş je neprofitna obrazovna ustanova osnovana okupljanjem odgajatelja. Glavni cilj je uključiti umjetnost u formalno, neformalno i informalno obrazovanje. U tom smislu, redovite aktivnosti uključuju organiziranje edukacija koje podržavaju razvoj pratećih obrazovnih aktivnosti za trenere i edukatore u formalnom i neformalnom obrazovanju. Jedna od glavnih misija je promicanje poduzetništva i osobnog razvoja. Paydaş se također fokusira na razvoj inovativnih programa obrazovanja te alata za podršku obrazovnim resursima.

FAKULTET ORGANIZACIJSKIH STUDIJA U NOVOM MESTU

Fakultet organizacijskih studija u Novom mestu (FOš), Slovenija, osnovan je 2008. godine kao samostalni fakultet. FOŠ ima akreditirane studijske programe: Menadžment kvalitete na prvostupničkoj, magistarskoj i doktorskoj razini te Menadžment u turizmu na razini prvostupnika. FOŠ je inovativan i orijentiran na osobni razvoj studenata te ima nastavno osoblje s bogatim akademskim i praktičnim iskustvom u tom području.