NEFINIA

NEFINIA, AB tarafından finanse edilen ağlara ve bölgeler arası düzeydeki projelere katılımıyla AB Yönetmelikleri ve Direktiflerinin uygulanmasında kilit bir rol oynamaktadır. Nihai hedefi, AB projelerinin tavsiyelerini ulusal ve bölgesel politikalara dahil etmektir. Vizyonerler, yaratıcılar, yenilikçiler ve araştırmacılardan oluşan dinamik ekosistemleri, rehberlik sağlar ve girişimcilik hedeflerini destekler.

PRIOS KOMPETANSE AS

Prios Kompetanse AS (Prios), çeşitli ortak yetkinlik ortamları tarafından kurulmuş, araştırmaya dayalı bir şirkettir. Ana görevler proje yönetimi, iş danışmanlığı, inovasyon süreçleri, eğitim ve yazılım geliştirmedir. Araştırma merkezi olarak Prios, yaşam boyu öğrenme fikrini hayata geçirmeyi, geliştirme projelerini desteklemeyi ve yürütmeyi amaçlamaktadır. Merkez, yeteneklerini geliştirmek, bilgilerini yenilemek, işini geliştirmek, yeni veya daha iyi dijital araçlara ihtiyaç duyan veya desteğe ihtiyacı olan fikirleri olan herkese açıktır.

COLEGİUL TEHNİC DE TRANSPORTURİ TRANSİLVANİA CLUJ-NAPOCA

“Transylvania” Teknik Ulaştırma Koleji, Romanya’nın Cluj-Napoca şehrinde bulunmaktadır. Romanya’nın en büyük ikinci şehri olan Cluj-Napoca’da yer alır. Teknik kariyer yapmak isteyen öğrencilere ya 4 yıllık lise düzeyindeki kurslara katılarak ya da 3 yıllık mesleki eğitimi tamamlayarak eğitim programları sunarlar. Mekanik, elektronik, elektrik mühendisliği, otomasyon, inşaat mühendisliği, otomotiv taşımacılığı gibi alanlarda meslek lisesi dersleri vermektedir. Ayrıca bilişim alanında lise sonrası kurslar, yeterlilik: analist programcısı sunarlar.

VİSOKO UČİLİŠTE – ALGEBRA

Algebra University College (AUC), bilgisayar mühendisliği ve ekonomi alanlarında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen özel akredite yüksek eğitim kurumudur. AUC, dijital teknolojilerde lisans ve yüksek lisans çalışmaları sunar: yazılım mühendisliği, sistem mühendisliği, veri bilimi, dijital sanat, dijital pazarlama, oyun geliştirme, multimedya. AUC’nin bir parçası olarak Algebra LAB, profesyonel danışmanlık desteği sağlar ve özel ve kamu sektöründe hizmet sunumunda daha yüksek standartlar için pratik, uygulanabilir dijital çözümler geliştirir.

5. PAYDAŞ EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

Paydaş, eğitimcilerin bir araya gelmesiyle kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Temel amaç sanatı örgün, yaygın ve yaygın eğitime dahil etmektir. Bu bağlamda, derneğin düzenli faaliyetleri arasında, örgün ve yaygın eğitimde koçlar, eğitimciler, kolaylaştırıcılar için destekleyici eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini destekleyen eğitimler düzenlemek bulunmaktadır. Temel görevlerinden biri girişimciliği ve kişisel gelişimi teşvik etmektir. Paydaş, eğitim kaynaklarını desteklemek için yenilikçi eğitim programları, modüller ve araçlar geliştirmeye de odaklanmaktadır.

FACULTY OF ORGANISATION STUDIES IN NOVO MESTO

Novo mesto’da (FOS) Organizasyon Çalışmaları Fakültesi, Slovenya 2008 yılında Sloven yasalarına göre bağımsız bir Fakülte olarak kurulmuştur. FOS, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Kalite yönetimi ve lisans düzeyinde turizmde Yönetim alanlarında akredite çalışma programlarına sahiptir. FOS, yenilikçi ve öğrencilerin kişisel gelişimine yöneliktir ve alanında zengin akademik ve pratik deneyime sahip öğretim üyelerine sahiptir.