NEFINIA

NEFINIA igra ključno vlogo pri izvajanju uredb in direktiv EU s sodelovanjem v mrežah in projektih, ki jih financira EU na medregionalni ravni. Njegov končni cilj je vključitev priporočil projektov EU v nacionalne in regionalne politike. Njihov dinamičen ekosistem vizionarjev, izvajalcev, inovatorjev in raziskovalcev zagotavlja smernice in podpira podjetniške cilje.

PRIOS KOMPETANSE AS

Prios Kompetanse AS (Prios) je na raziskavah temelječa korporacija, ki jo je ustanovilo več sodelovalnih kompetenčnih okolij. Njihove glavne naloge so vodenje projektov, poslovno svetovanje, inovacijski procesi, usposabljanje in razvoj programske opreme. Prios kot raziskovalni center želi uresničevati idejo vseživljenjskega učenja, podpirati in izvajati razvojne projekte. Center je odprt za vse, ki želijo razvijati svoje talente, osvežiti znanje, izboljšati svoje poslovanje, potrebujejo nova ali boljša digitalna orodja ali imajo ideje, ki potrebujejo podporo za uresničitev.

COLEGİUL TEHNİC DE TRANSPORTURİ TRANSİLVANİA CLUJ-NAPOCA

»Transylvania« Technical College of Transport se nahaja v Cluj-Napoca v Romuniji. Cluj-Napoca je drugo največje mesto v Romuniji, ki leži v severozahodnem delu Romunije. Ponujajo izobraževalne programe za študente, ki jih zanima tehnična kariera bodisi z obiskovanjem 4-letnih srednješolskih tečajev ali z dokončanjem 3- letnik tečajev poklicne šole s področij, kot so mehanika, elektronika, elektrotehnika, avtomatizacija, gradbeništvo, avtomobilski promet. Izvajajo tudi višješolske tečaje s področja informatike, kvalifikacija: programer analitik.

VİSOKO UČİLİŠTE – ALGEBRA

Visoka šola Algebra (AUC) je neprofitna zasebna akreditirana visokošolska ustanova, ki deluje na področju računalništva in ekonomije. AUC ponuja dodiplomski in podiplomski študij digitalnih tehnologij: programsko inženirstvo, sistemski inženiring, podatkovna znanost, digitalna umetnost, digitalni marketing, razvoj iger, multimedija. Algebra LAB kot del AUC zagotavlja strokovno svetovalno podporo in razvija praktične, uporabne digitalne rešitve za višje standarde pri zagotavljanju storitev v zasebnem in javnem sektorju.

5. PAYDAŞ EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

Paydaş je neprofitna izobraževalna ustanova, ustanovljena s ponovnim združevanjem učiteljev. Glavni cilj je vključiti umetnost v formalno, neformalno in informalno izobraževanje. V zvezi s tem med redne aktivnosti društva spada tudi organiziranje izobraževanj, ki podpirajo razvoj podpornih izobraževalnih dejavnosti za trenerje, vzgojitelje, moderatorje v formalnem in neformalnem izobraževanju. Eno izmed njihovih glavnih poslanstev je spodbujanje podjetništva in osebnega razvoja. Paydaş se osredotoča tudi na razvoj inovativnih programov usposabljanja, modulov in orodij za podporo izobraževalnim virom.

FACULTY OF ORGANISATION STUDIES IN NOVO MESTO

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) je bila ustanovljena leta 2008 kot samostojna fakulteta po slovenski zakonodaji. FOŠ ima akreditirane študijske programe Manedžmenta kakovosti na diplomski, magistrski in doktorski ravni. FOŠ je inovativen in usmerjen v osebni razvoj študentov ter ima učitelje z bogatimi akademskimi in praktičnimi izkušnjami na tem področju.