Kot izhodišče je bila izvedena analiza potreb v državah partnerjev (Slovenija, Turčija, Romunija, Nizozemska, Norveška in Hrvaška), ki je vodila do povzetka literature. Analiza potreb, ki smo jo naredili s projektnimi partnerji med postopkom priprave projekta, je razkrila, da je Evropska komisija razvila strategije in izvedla nekaj študij na področju tehnologij v oblaku. Ugotovljeno je bilo, da tehnologija v oblaku še ni postala razširjena v državah EU na ravni poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Vendar pa so podatki “Svetovne banke”, razkrili, da je potrebna digitalna vsebina nezadostna v 79 % držav. Poleg tega v izobraževanju na daljavo ni bilo mogoče izvesti merjenja in vrednotenja.
Zaradi teh težav je potrebno izdelati digitalne vsebine, ki jih države EU potrebujejo, pripraviti nova učna gradiva, ki bodo pritegnila pozornost študentov, ter razviti objektivne in brezhibne sisteme ocenjevanja.

PR-1

Izobraževalni okvir za oblačno računalništvo

Naš projekt bo edini projekt v smislu razvoja digitalnih kompetenc učencev in učiteljev na področju oblaka. Zlasti po covidu-19 vse več digitalnih vsebin in izobraževalni sistemi na daljavo razkrivajo potrebne elemente inovacij za naš projekt. Pred razvojem učnih modulov na področju oblaka bo pregledana literatura, preučene trenutne izobraževalne metodologije in raziskane dobre prakse.

Part 1: Download ❯ Part 2: Download ❯
PR-2

Platforma za ocenjevanje digitalnih vsebin

Projektni rezultat 2 je intelektualni rezultat, ki bo združil različne tehnologije in metodologije, ki manjkajo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ter poskušal zadovoljiti njihove potrebe. Rezultat bo razvit v popolni skladnosti z DigComp Competence Framework. Med razvojno fazo bosta naš referenčni vir ogrodja DigComp in DigCompEdu. Učitelji in dijaki, ki bodo uporabljajo PR-2, bodo s samoocenjevalnim sistemom ugotavljali trenutno znanje predmeta in pripravili personaliziran program izobraževanja. S PR-2 bodo ustvarjeni posebni scenariji za razvoj kvalifikacij, ki jih trg dela išče na področju tehnologij v oblaku.

GO TO PLATFORM ❯
PR-3

Spletna izobraževalna platforma za tehnologijo v oblaku

Kot lahko razberemo iz podatkov Svetovne banke, je razvidno, da večina držav nima digitalnih vsebin, ki bi lahko zagotavljale izobraževanje na daljavo, zato platforma A-CCT za izobraževanje na daljavo ne bo samostojna platforma za usposabljanje, prav tako bo omogočala digitalno vsebino, ki bo razvita na področju tehnologij v oblaku, in bo delovala skupaj z inovativnim sistemom ocenjevanja, ki bo razvit z umetno inteligenco. Na ta način bodo poučevali posameznike s kvalifikacijami, ki jih zahteva trg dela, predvsem v državah EU, in podpirali posameznike na področju oblačnih tehnologij, ki so med najpomembnejšimi poklici današnjega časa in prihodnosti.

Go to platform ❯