Als uitgangspunt werd een behoefteanalyse in de landen van de partners (Slovenië, Turkije, Roemenië, Nederland, Noorwegen en Kroatië) uitgevoerd, die leidde tot een samenvatting van de literatuur. Uit de behoefteanalyse die we tijdens de voorbereiding van het project met de projectpartners hebben gemaakt, bleek dat de EU-commissie strategieën heeft ontwikkeld en enkele studies heeft uitgevoerd op het gebied van cloud-technologieën. Er is vastgesteld dat cloudtechnologie op het niveau van beroepsonderwijs en -opleiding nog niet wijdverbreid is in de EU-landen. Uit de gegevens van de Wereldbank is echter gebleken dat in 79% van de landen onvoldoende digitale inhoud beschikbaar is. Bovendien konden in het afstandsonderwijs geen metingen en evaluaties worden verricht.
Door deze problemen is het noodzakelijk geworden om de digitale inhoud te produceren die de EU-landen nodig hebben, nieuw cursusmateriaal voor te bereiden dat de aandacht van de studenten trekt, en objectieve en foutloze beoordelingssystemen te ontwikkelen.

PR-1

Onderwijskader inzake cloud computing

Ons project zal het enige project zijn op het gebied van de ontwikkeling van de digitale competenties van studenten en docenten op het gebied van cloud. Vooral na Covid, de toenemende digitale inhoud en afstandsonderwijs systemen onthullen de noodzakelijke innovatie-elementen voor ons project. Alvorens onderwijsmodules op het gebied van de cloud te ontwikkelen, zal literatuur worden bestudeerd, zullen huidige onderwijsmethodologieën worden onderzocht en zal onderzoek worden gedaan naar goede praktijken.

Part 1: Download ❯ Part 2: Download ❯
PR-2

Beoordelingsplatform voor digitale inhoud

Projectresultaat 2 is een intellectuele output die verschillende technologieën en methodologieën die in beroepsonderwijs en -opleiding ontbreken, zal samenbrengen en zal trachten in hun behoefte te voorzien. De intellectuele output zal worden ontwikkeld in volledige overeenstemming met het DigComp Competentiekader. Tijdens de ontwikkelingsfase zullen de DigComp- en DigCompEdu-raamwerken onze referentiebron zijn. Docenten en studenten die PR2 gebruiken, zullen hun huidige kennis van het onderwerp bepalen met een zelfbeoordelingssysteem en een gepersonaliseerd onderwijsprogramma opstellen. Met PR2 zullen speciale scenario’s worden gecreëerd om de kwalificaties te ontwikkelen waar de arbeidsmarkt op het gebied van Cloud-technologieën om vraagt.

GO TO PLATFORM ❯
PR-3

Online onderwijsplatform voor cloud-technologie

Zoals uit de gegevens van de Wereldbank blijkt, beschikken de meeste landen niet over digitale inhoud waarmee afstandsonderwijs kan worden gegeven. Daarom zal het platform voor afstandsonderwijs van de A-CCT geen op zichzelf staand opleidingsplatform zijn, maar ook plaats bieden aan digitale inhoud die op het gebied van cloud-technologieën zal worden ontwikkeld en zal het samenwerken met het innovatieve beoordelingssysteem dat met behulp van AI zal worden ontwikkeld. Op deze manier zullen personen met de door de arbeidsmarkt vereiste kwalificaties, met name in de EU-landen, worden opgeleid en zullen personen worden ondersteund op het gebied van cloud-technologieën, die tot de belangrijkste beroepen van vandaag en de toekomst behoren.

Go to platform ❯